Akademisyenlerimiz 3 Yeni COST Aksiyonunda Konsorsiyum Üyesi Oldu

14 Haziran 2023

Mayıs ayında onaylanan 70 yeni COST aksiyonu içerisinde üç hocamız, Emeritus Prof. Erdal Panayırcı, Prof. Dr. H. Murat Güvenç ve Dr. Öğr. Üyesi Sibel Karadağ, üç farklı projede konsorsiyum üyesi olarak yer alıyor.

“Physical Layer Security for Trustworthy and Resilient 6G Systems”

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Emeritus Prof. Erdal Panayırcı CA22168 numaralı ve “Physical Layer Security for Trustworthy and Resilient 6G Systems” (PARADIGM) başlıklı COST aksiyonunun konsorsiyum üyesi olmuştur.

PARADIGM projesi, 6G’de her katmanda akıllı ve uyarlamalı güvenlik kontrollerine ihtiyaç duyulduğunu savunmaktadır. Uyumluluk, anlam çıkarımı ve bağlamın özümsenmesi ile sağlanır. Bu çalışmanın odak noktası, güvenlik işlevlerini yerine getirmek için fiziksel fenomenlerin özelliklerinden faydalanmaktır; PLS, üst katman güvenlik düzenlemelerini tamamlayarak genel sistem güvenliğini güçlendirebilir ve güveni artırabilir. Bu çalışma, farklı fiziksel ortamların ve donanım özelliklerinin özelliklerini inceleyerek, kullanıcıları ve cihazları doğrulamak için etkili yöntemler geliştirmeyi ve anahtar tabanlı veya anahtarsız gizlilik düzenlemeleri sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, PLS ile yapay zeka, ortak iletişim ve algılama, anlamsal iletişim ve bağlam farkındalığındaki ilerlemeler arasındaki etkileşimi araştıracaktır. Almanya’nın yürütücülüğünde sunulan aksiyondaki diğer üye ülkeler Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Karadağ, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık ve Türkiye’dir.

“The Great Leap. Multidisciplinary Approaches to Health Inequalities, 1800-2022”

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Murat Güvenç CA22116 numaralı ve “The Great Leap. Multidisciplinary approaches to health inequalities, 1800-2022” başlıklı COST aksiyonunun konsosiyum üyesi olmuştur.

Proje, sağlık eşitsizliklerinin köklerini anlamak için tarihsel bir perspektiften yenilikçi ve disiplinlerarası bir yaklaşım sergiler. Bu misyonu gerçekleştirmek için proje, uzmanlık, teknik, görüş ve verileri bir araya getiren uluslararası ve disiplinlerarası bir ağ oluşturur. Bu ağ, (1) bireysel düzeyde tarihsel ölüm nedeni verilerinin ilk uluslararası karşılaştırılabilir veri setini oluşturmak için, (2) bunu analiz etmek için yenilikçi analitik araçlar ve (3) bu bilginin mevcut halk sağlığı politikaları ve uygulamasında nasıl kullanılabileceği konusunda içgörüler sağlar. Hollanda’nın yürütücülüğünde sunulan aksiyondaki diğer üye ülkeler Arnavutluk, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Türkiye’dir.

“Data Matters: Sociotechnical Challenges of European Migration and Border Control”

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sibel Karadağ CA22135 numaralı ve “Data Matters: Sociotechnical Challenges of European Migration and Border Control” başlıklı COST aksiyonunun konsorsiyum üyesi olmuştur.

Göç ve sınırların kontrolüyle ilgili konular, çağdaş toplumlar için büyük öneme sahiptir. İlgili teknolojinin tasarımı ve kullanım şekli, bu konuların merkezindedir. Göç ve sınır kontrolünün yapılandırması, giderek daha çok yapay zeka ve ilişkili dijital teknolojilere dayanmaktadır ve bu teknolojiler büyük veriye dayanan algoritmalarla beslenmektedir. Aksiyon, büyük veriye karşı ilgili bir yaklaşımın ve beraberinde getirdiği sosyo-teknik zorlukların gerekliliğine odaklanmaktadır. Aksiyon, Bilim ve Teknoloji Çalışmaları (STS, temelinde Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi ile birlikte) alanına katkıda bulunan çeşitli disiplinleri, göç ve sınırların incelenmesine entegre eden kapsayıcı, kendini genişleten bir ağın oluşmasını destekleyecektir. Yunanistan’ın yürütücülüğünde sunulan Aksiyon’daki diğer üye ülkeler Avusturya, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovenya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Türkiye’dir.