Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi BölümünDE VAKA TABANLI EĞİTİM!

Proje, sunum ve münazara gibi yöntemlerle öğrencileri dersin aktif birer üyesi haline getiriyoruz

Dersleri örnek vakalar üzerinden işlenerek teori ve pratiği harmanlıyoruz

Öğrencilerimiz analitik düşünme, problem çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi yetenekleri bire bir deneyimliyor

Bölüm Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün temel hedefi, öğrencilerin siyasal gelişmeleri anlamaları, sorgulamaları, eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirmelerini sağlayacak  yetenekleri kazandırmaktır. Bölümümüz, eğitimlerini Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde tamamlamış zengin ve yüksek nitelikli bir akademik kadroya sahiptir. Öğretim üyelerimiz, farklı alanlardaki çalışmalarıyla uluslararası düzeyde tanınmış uzmanlardır. Tüm bunlara ek olarak ders planlarımız da bu alandaki en güncel yaklaşımları ve gelişmeleri yansıtmaktadır.

Etkinlikler