Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümümüzün temel hedefi, öğrencilerin siyasal gelişmeleri anlamaları, sorgulamaları, eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirmelerini sağlayacak  yetenekleri kazandırmaktır. Bölümümüz, eğitimlerini Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen üniversitelerinde tamamlamış zengin ve yüksek nitelikli bir akademik kadroya sahiptir. Öğretim üyelerimiz, farklı alanlardaki çalışmalarıyla uluslararası düzeyde tanınmış uzmanlardır. Bu zengin eğitim kadrosuna ek olarak ders planlarımız, bu alandaki en güncel yaklaşımları ve gelişmeleri yansıtmaktadır.

Amacımız, kamu sektöründe çeşitli makamlarda yer alacak kişiler yetiştirmektir. Kamu sektöründeki bu makamların yanında, sivil toplum kuruluşları, planlama ve danışmanlık şirketleri ve özel sektördeki çeşitli konumlar da mezunlarımıza hitap etmektedir. Öğrencilerine nitelikli bir eğitim kadrosu ile buluşturan ve onları entelektüel ve mesleki açılardan mükemmel hale getirmeyi amaçlayan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, geleceğin liderlerini yetiştirdiği bilinciyle hareket etmektedir.

Program Yeterlilikleri

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim öğrencilerimiz ve mezunlarımız,

  • Bu alanla ilgili kavram, teori ve yaklaşımları bilir, tanımlar ve açıklar.
  • Türkiye’deki siyasal ve idari sistemlerinin, bu sistemdeki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını bilir, tanımlar ve açıklar.
  • Dünyanın önde gelen siyasal ve idari sistemlerinin, bu sistemdeki süreçlerin ve aktörlerin nasıl çalıştığını bilir, tanımlar ve açıklar.
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yazınına (literatür) kapsamlı bir şekilde hakimdir.
  • Kanıta dayalı ikna edici savları inşa edebilmek için gerekli olan veriyi ya da kanıtı toplamanın yöntemlerini öğrenir ve kullanır. Oluşturduğu bu savları yazılı ve sözlü olarak Türkçe ve İngilizce olarak sunar.
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi eğitiminden edindiği bilgilerle güncel siyasal sorunları tespit eder ve alternatif çözümler üretir.
  • Yaşam boyu eğitimi ilke edinmiş ilgili ve bilgili yurttaşlar olarak daha demokratik bir toplum için gerekli olan pozitif gelişmeleri formüle ve teklif eder, taraftarı olur. Bu bağlamda çeşitlilik arz eden halk için farkındalık ve duyarlılık içindedir.
  • Toplu ve bireysel olarak takım ve proje gruplarında etkin bir biçimde çalışabilecek yetenek, bilgi ve beceriye sahiptir.

Çalışma Alanları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunları genellikle Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı ve diğer devlet kurumlarının merkez ve taşra birimlerinde, yerel yönetim birimlerinde, uluslararası kuruluşlarda, düşünce kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektörde çeşitli alanlarda çalışabilmektedir.