İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültemizin Yeni Akademisyenleri

6 Eylül 2023

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin farklı bölümlerine yeni isimler katıldı. Akademisyenlerimizi sizinle tanıştırmaktan memnuniyet duyuyoruz:

Dr. Aslı Aydın, Ekonomi

Dr. Aslı Aydın, 2005 yılında lisansını Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi İktisat Bölümü’nden yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora derecelerini almıştır. Doktora tezini robotik ilerlemenin istihdam üzerindeki etkilerinin incelenmesi üzerine yayınlayan Gök, doktora sonrası akademik çalışmalarına büyüme ve kalkınma iktisadı alanında devam etmektedir. İş yaşamına HSBC Bank A.Ş.’de başlayan Dr. Aydın, kariyeri boyunca çeşitli özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında görev almış; Boğaziçi Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi’nde çeşitli dersler vermiştir.

Dr. Ayşe Altan-Atalay, Psikoloji

Dr. Ayşe Altan-Atalay, Psikoloji lisans eğitimini 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı. Klinik Psikoloji yüksek lisans derecesini de aynı üniversiteden 2001 yılında aldı. Bir süre alanda terapist olarak çalıştıktan sonra Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında doktoraya başladı. 2011 yılında Doktora derecesini “Looming vulnerability and perfectionism as mediating factors between parental bonding, social anxiety and depression” başlıklı teziyle aldı. 2010 yılından bu yana farklı üniversitelerde (Boğaziçi, Yeditepe, Koç) lisans ve yüksek lisans düzeylerinde dersler verdi ve araştırmalar yaptı. Kaygıya bilişsel yatkınlık, duygu düzenleme, mükemmeliyetçilik, dikkat kontrolü ve diğer tanılar üstü risk faktörleri üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Dr. Coşku Çelik, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Coşku Çelik, doktora derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde aldı. Doktorasını bitirdikten sonra, 2019-2022 yılları arasında, Kanada York Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Akademik ilgi alanları arasında sosyal politika, emek çalışmaları, kalkınma çalışmaları ve feminist ekonomi politik yer alıyor. Bugüne kadar ağırlıklı olarak Türkiye’de doğal kaynak yönetimi, kırsal kalkınma ve toplumsal yeniden üretim üzerine çalışmalar yaptı. Mevcut araştırması ise, Küresel Güney’de gıda güvencesizliği ile kırda kadın emeği arasındaki yapısal ilişkilere odaklanıyor. Dr. Çelik’in Journal of Agrarian Change, Critical Sociology, Human Geography ve Capital and Class gibi akademik dergilerde yayınlanmış çalışmaları mevcut.

Dr. Oğuzhan Ceylan, Yönetim Bilişim Sistemleri

İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden lisans derecesini alan Dr. Oğuzhan Ceylan, yüksek lisans ve doktora derecelerini aynı üniversitenin Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Bölümünden almıştır. University of Tennesse, Knoxville’de bir sene doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Dr. Ceylan, bir sene de Oak Ridge National Laboratuvarı’nda ve University of Tenessee, Knoxville’de araştırmacı olarak çalışmıştır. Eniyileme problemlerinin çözümleri ve akıllı şebekelere uygulanması, sayısal yöntemler ve paralel hesaplama başlıca çalışma alanlarıdır.